Sympozjum eklezjologiczne w Białymstoku, 17 XI 1984

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 3 (1985) s. 263-266
Edward Ozorowski

 

do góry