"Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku" w latach 1975-1985 : studium historyczno-bibliograficzno-teologiczne

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 9 (1991) s. 223-274
Jerzy Kraśnicki

 

do góry