Działalność Zgromadzenia Misji w Siemiatyczach (1719-1832)

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 3 (1985) s. 171-216
Eugeniusz Borowski

 

do góry