"Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny", t. 1-7, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań 1994-1996 : [recenzja]

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 3, Numer 1 (1997) s. 285-289
Renata Marciniak , Halina Zgółkowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry