Materiały do roku 1848 na Górnym Śląsku w Archiwum Państwowym w Katowicach

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 18 (1948) s. 302, 43-44
Michał Antonów

 

do góry