Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica. (1), Wstępna prezentacja

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 3 (2004) s. 155-160
Mieczysław Mejor

 

do góry