Polityka komunistów wobec "odrodzonego" Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie krakowskim (listopad 1947-czerwiec 1948)

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 12 (2006) s. 181-214
Tomasz Skrzyński

 

do góry