Wstępne opracowania zespołu stempli ceramicznych z wykopalisk polskich w Aleksandrii (1980-1982)

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 5 (1987) s. 77-86
Zofia Sztetyłło

 

do góry