Pamięci obrońców Lwowa 1-22 listopada 1918 roku

Przegląd Pruszkowski, Numer 1 (2005) s. 71-77
Tadeusz Jaros

 

do góry