Manufaktura majoliki w Nieborowie

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Tom 29 (1985) s. 369-421
Włodzimierz Piwkowski

 

do góry