Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii : funkcjonowanie stereotypu

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 24 (204) (1990) s. 115-124
Zenon Hubert Nowak

 

do góry