Egipt jako zwodniczy sojusznik w nauczaniu proroków izraelskich

Studia Ełckie, Tom 13 (2011) s. 409-429
Bogdan Wiktor Matysiak

 

do góry