„Где се налазила Србија од VII до XII века (Историјско-географско разматрање). Проблеми и знања”, Реља Новаковић, Belgrad 1981 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 290
J. L. , Реља Новаковић (aut. dzieła rec.)

 

do góry