Muzealnictwo w ponowoczesności - od kolekcji przedmiotów do realizacji idei

Wieś Radomska, Tom 9 (2011) s. 189-194
Elżbieta Staniszewska

 

do góry