Rola i postrzeganie kopii i rekonstrukcji jako obiektu muzealnego we współczesnych muzeach (na przykładzie realizacji Muzeum Wsi Kieleckiej)

Wieś Radomska, Tom 9 (2011) s. 111-126
Małgorzata Imiołek

 

do góry