Czy w muzeach potrzebne są "kolekcje" nazw historycznych? : kilka uwag o "rzeczywistości" traconej i utraconej (na przykładzie mikrotoponimii jednego miasta i kilku wsi)

Wieś Radomska, Tom 9 (2011) s. 179-188
Artur Trapszyc

 

do góry