Ceramika naczyniowa z zamku w Brześciu Kujawskim na tle specyfiki późnośredniowiecznej i nowożytnej ceramiki kujawskiej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 131-166
Elżbieta Kapusta , Przemysław Wesołek (tł.)

 

do góry