Murowany dwór obronny z XVI wieku w Kazanowie Starym, gmina Końskie, województwo kieleckie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 113-130
Edward Ćwiertak , Przemysław Wesołek (tł.)

 

do góry