"Terra sigillata" z cmentarzyska kultury przeworskiej w Konopnicy, województwo sieradzkie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 71-112
Lubomira Tyszler , Przemysław Wesołek (tł.)

 

do góry