Portret Fryderyka Henryka Orańskiego namiestnika Zjednoczonych Niderlandów

Studia Waweliana, Tom 4 (1995) s. 93-112
Kamila Wróblewska

 

do góry