Agrarne prawo ochrony środowiska Republiki Federalnej Niemiec

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 25 (172) (1987) s. 17-32
Wolfgang Winkler , Błażej Wierzbowski (tł.)

 

do góry