Nabycie legatu pod warunkiem "pozostania we wdowieństwie" w prawie rzymskim klasycznym i poklasycznym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 32 (256) (1992) s. 11-21
Wojciech Dajczak

 

do góry