O tak zwanej opiece samowładnej w dawnym prawie polskim

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 30 (218) (1990) s. 99-112
Bogdan Lesiński

 

do góry