Trevano czy Castello autorem ostatniej fazy budowy kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 91-108
Adam Małkiewicz

 

do góry