Analiza sezonowości i kointegracji bezrobocia w powiecie świeckim z wykorzystaniem wygładzania periodycznego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 36 (2005) s. 191-208
Jerzy Romański

 

do góry