Z wypowiedzi na wieczorze promocyjnym książki Profesora Jerzego Jarowieckiego "Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku" (14 X 2009)

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 13, Numer 1-2 (25-26) (2010) s. 25-26
Jerzy Myśliński

 

do góry