Prasa Zjednoczenia Demokratycznego (1944-1945) wobec zadań najbliższych dni oraz przyszłości Polski

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 13, Numer 1-2 (25-26) (2010) s. 183-200
Ewa Fogelzang-Adler

 

do góry