Tworzenie kolekcji, zasady doboru eksponatów i ich opracowanie, na przykładzie kolekcji maszyn rolniczych w Muzeum Wsi Radomskiej

Wieś Radomska, Tom 9 (2011) s. 81-94
Tomasz Dzikowski

 

do góry