Struktura dziękczynienia w anaforach Kościoła starożytnego

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 3 (1985) s. 65-81
Mieczysław Olszewski

 

do góry