Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz

Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaelogici Posnaniensis, Tom 32 (1981) s. 83-87
Jarmila Kaczmarek

 

do góry