Krzysztof Mikulski, Krzysztof kopiński, Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 1, wyd. Towarzystwo Miłośników Torunia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008, ss. 303, il.

Rocznik Toruński, Tom 36 (2009) s. 309
Anna Ziemlewska

 

do góry