Wykorzystanie modeli prognozujących zagrożenie przedsiębiorstwa upadłością na przykładzie benchmarkingu i ratingu w branży budowlanej

Contemporary Economics, Tom 1, Numer 2 (2007) s. 99-110
Krzysztof Borkowski, Waldemar Rogowski

 

do góry