Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Contemporary Economics, Tom 4, Numer 3 (2010) s. 61-76
Bartłomiej Cegłowski

 

do góry