Krótki zarys dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim do 1972 roku

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 3 (1995-1996) s. 122-123
Stanisława Nowakowska

 

do góry