Kolekcja fotograficzna Piotra Podareckiego.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 16 (2008) s. 204-206

 

do góry