Z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej w XVI w.

Studia Claromontana, Tom 2 (1982) s. 65-80
Szczepan Zachariasz Jabłoński

 

do góry