Z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1815-1914

Studia Claromontana, Tom 2 (1982) s. 81-90
Franciszek Stopniak

 

do góry