"Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego", Anna Pieńkowska, Pułtusk 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny, Tom 119, Numer 4 (2012) s. 814-820
Łukasz Wroniszewski , Anna Pieńkowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry