Funkcje stylistyczne leksemu „a” w poezji Iwaszkiewicza

Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska, Tom 4 (2005) s. 233-242
Ewa Urbańska-Mazuruk

 

do góry