Założenie Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie w 1808 r.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 18 (1948) s. 103-130, 305
Tadeusz Mencel

 

do góry