Jak tłumaczył łacinę pierwszy pisarz "Psałterza Floriańskiego" : praca zbiorowa

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 4 (1966) s. 113-122

 

do góry