W sprawie łacińskich zdań zależnych : sugestie klasyfikacyjne i terminologiczne

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 4 (1966) s. 127-132
Michał Kaczmarkowski

 

do góry