Klęska Rzymian nad jeziorem Trazymeńskim (Liwiusz AUC XXII, 4-5) w przekładzie Henryka Sienkiewicza

Roczniki Humanistyczne, Tom 16, Numer 3 (1968) s. 145-146
Jerzy Starnawski

 

do góry