Zarys dziejów kościoła śś. Michała i Stanisława w Krakowie na Skałce do 1472 roku

Studia Claromontana, Tom 17 (1997) s. 275-306
Teofil Krauze

 

do góry