Religia jako ideologia : Nietzschego ocena monoteizmu

Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Tom 10/11 (2009/2010) s. 98-117
Krzysztof Ulanowski

 

do góry