"Przytoczenie" nie jest kategorią składniową

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 4 (1966) s. 75-96
Tadeusz Brajerski

 

do góry