"Anty", W. W. Siedow [w:] "Problemy sowietskoj archeologii", Moskwa 1978 : [recenzja]

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 24 (1978) s. 441-445
Antoni Porzeziński , W. W. Siedow (aut. dzieła rec.)

 

do góry