Region łowicki w świetle współczesnych koncepcji teoretyczno-metodycznych

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 13, Numer 1-2 (2012) s. 205-215
Jolanta Eliza Żółtowska

 

do góry