Dlaczego literatury słowiańskie są marginalizowane w międzynarodowym ruchu komparatystycznym?

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 13, Numer 1-2 (2012) s. 119-130
Halina Janaszek-Ivaničková

 

do góry