Ironia i autoironia w prozie polskiej XVI i XVII wieku : (wybrane zagadnienia)

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 13, Numer 1-2 (2012) s. 83-98
Piotr Pirecki

 

do góry